Bijdrage Rotonde Duin­straat


Cie Ruimte

31 oktober 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft bedenkingen bij dit plan aangezien weer groen verdwijnt en bomen worden gekapt. En dit in de ecologische zone.

We zien dat de ecologische zone echt onvoldoende serieus wordt genomen. Een verbonden ecologische zone wordt vervangen door groen op een rotonde en de trambaan. Het is te gek voor woorden dat het groen middenin een rotonde als ecologische zone wordt gekwalificeerd en bestemd. De enige reden lijkt dat het college dan in een papieren werkelijkheid de ecologische zone en het groen heeft gecompenseerd. Graag een reactie van de wethouder. Kan de wethouder niet ergens anders compensatie laten plaatsvinden? Tekenend is dat de hoeveelheid bomen in de ecologische zone zal afnemen, omdat er minder groene ruimte daadwerkelijk overblijft. Hoe is überhaupt geborgd dat het aantal vierkante meters groen niet afneemt? Waarom moeten zoveel bomen om?

Dan de fiets. De Prins Willemstraat wordt met smalle fietsstroken ingericht. En dit op een sterfietsroute. Klopt het dat dit alleen gedaan is vanwege parkeerplekken? Waarom is niet ingezet op fietspaden? We hebben toch juist vastgesteld dat we dit niet meer gaan doen? En dit op een sterfietsroute op een 50 km-weg. Gaat de wethouder dan ten minste de snelheid verlagen? Mijn fractie vreest dat we over een paar jaar weer zullen moeten vaststellen dat de veiligheid tekortschiet.