Bijdrage Integrale Ontwik­kel­visie Laak­havens


24 november 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is positief over deze visie. Er wordt goed aangegeven dat bij woningen ook voorzieningen nodig zijn en de gemeente hier ook op moet sturen. Wat dat betreft zijn we juist blij met de punten waar projectontwikkelaars kritisch over zijn. Echter we hebben ook zorgen aangezien het stuk op bepaalde punten niet concreet is. Betekent dit niet dat juist belangrijke discussies vooruit worden geschoven? Vijf punten daarover.

Allereerst het park. Wij vinden het heel wenselijk dat dit er komt. Echter op basis van de stukken is dit hoogst onzeker. Graag een reactie. Wanneer zou het park er moeten liggen? Hoeveel middelen hebben we om dit te financieren en hoeveel hebben we nodig? Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren grote zorgen over de invulling van het park, want het risico is dat dit park gewoon een groen dak op een parkeergarage wordt; een heel duur dak weliswaar. Wat de Partij voor de Dieren is het wenselijk dat er echt onverharde ruimte is in het CID; wat dienst doet om water te laten infiltreren en waar grote bomen kunnen groeien. Dit kan niet bovenop een parkeergarage. Graag een reactie. Op het plaatje lijkt dat overal hoge bomen komen, maar dat kan natuurlijk niet op een parkeergarage. Hoeveel onverharde ruimte zal het park bevatten waar echt grote bomen kunnen komen en hoe groot is het deel wat een parkeerdek is?

We begrepen dat voor de aanleg van het park, om ontwikkelingen zoals Escher Gardens en Grace mogelijk te maken het nodig is om te vergroenen bij de Haagse Hogeschool en Waldorp. Kan de wethouder aangeven hoe het met de uitvoer van die plannen staat? En hoe wordt omgegaan met de auteursrechten van het kunstwerk “Park in het Water”, is al duidelijk of de vergroening daar überhaupt mogelijk is?

Dan verder een aantal vragen rond de voorzieningen. Aangegeven is dat, zoals afgesproken is, deze gelijke tred houden. Maar vervolgens wordt gezegd dat 9.000 woningen tot de voorzieningen zijn gerealiseerd mogen worden gebouwd. Hoe zit dit? Gesproken wordt over het feit dat ontwikkelaars meer woningen willen, maar de kaders het probleem zijn. Waar ligt dit aan? Is de gemeente te traag met de voorzieningen of waar ligt de bottleneck?

Voorzitter, mijn fractie maakt zich zorgen dat uiteindelijk de voorzieningen niet komen en dit wordt doorgeschoven. Of dat in het kader van dubbelgebruik voorzieningen worden samengevoegd waardoor er minder overblijft. Bijvoorbeeld een sportpark wat doorgaat als hoogwaardig groen. Door zo met normen te spelen kan op papier groen ontstaan maar heeft de natuur er bijvoorbeeld weinig aan. Dit terwijl in de structuurvisie hard is vastgelegd dat er hoogwaardig groen zal komen. Graag een reactie van de wethouder op dat dubbelgebruik. Verder de vraag of inderdaad gezorgd wordt dat er echt hoogwaardig groen komt en niet minderwaardig groen doordat er dubbelgebruik plaatsvindt. Een groen dak is namelijk heel iets anders dan een tiny forest.

Dan de mobiliteit. Straten, zoals de Waldorpsstraat worden autoluw. Maar welke gevolgen heeft dit voor de rest van de stad? Is met een verkeerskundig model gekeken wat de gevolgen zijn? De Partij voor de Dieren is natuurlijk voor minder auto’s in de stad, maar gaat er vanuit dat de huidige wegen worden gebruikt.

Dan het budget. Er lijkt veel te weinig geld om deze ontwikkeling te realiseren. En overal wordt gehint op ontwikkelaars die niet willen meewerken aan deze kaders. Ze kunnen niet voldoende winst maken. En aan het kostenverhaal lijken ze al helemaal niet mee te werken. Kan de wethouder hierop ingaan? Hoe zorgen we ervoor dat niet de belastingbetaler voor het grootste deel opdraait?

Dan, de windhinder. We zien hoge en massieve bouwblokken en zien ook veel potentiële windtunnels. Waarom zijn die plots zo gepositioneerd zodat optimale windtunnels ontstaan? Hoe is windhinder meegenomen bij deze visie? En hoe wordt voorkomen dat de plaatjes in de visie werkelijkheid worden gepaard met de grote windhinder die bij deze massieve blokken hoort?

Tot slot, kan de wethouder ingaan op de stand van zaken rond Escher garden? Kan de wethouder de raad al informeren over de contouren hiervan?