Bijdrage Verkrotting monu­menten Spui


24 november 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft vanaf het begin aangegeven dat niet gekozen zou moeten worden voor sloop maar dat alternatieven zouden moeten worden bekeken. Zeker in beschermd stadsgezicht zou een zorgvuldige motivering moeten plaatsvinden. De rechter gaf ons daarin gelijk; helaas was het te laat om het plan nog bij te sturen waardoor de 18e eeuwse panden al waren gesloopt.

Wat nu rest is zorgen dat de panden die gerenoveerd zouden worden echt gerenoveerd worden. Mijn fractie begrijpt niet dat er nu pas aan wordt begonnen terwijl daardoor de ruimte beperkter is om te renoveren en er al nieuwe bewoners komen die er overlast van kunnen ondervinden. Om te voorkomen dat eerst gesloopt zou worden en pas later gerenoveerd werd een motie van de HSP aangenomen om te zorgen dat de projecten gelijklopen. Waarom is dit uitgangspunt verlaten en wordt nu pas begonnen met de renovatie? Is zeker te stellen dat de renovatie echt zal zijn afgerond in de zomer van 2023?