Bijdrage Winkel­tijden


Raad

29 november 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is een voorstander van persoonlijke vrijheid zolang het niet schade oplevert voor een ander. En dat is waar het vaak wringt, voorzitter.

We hebben, zoals in de Commissie aangegeven, bedenkingen bij de grote aanpassing in winkeltijden zonder dat er nu een concrete vraag is en met het risico dat dit negatieve gevolgen heeft. We zijn daarom blij met de aanpassingen in het nieuwe Raadsvoorstel waarin de openingstijden van avondwinkels in woongebieden wordt ingeperkt; hier ligt overlast op de loer.

Verder hebben we allemaal de brief van de vakbonden ontvangen dat ze tegen dit collegevoorstel zijn aangezien het werknemers dwingt om laat door te werken. Ook wij hebben oog voor deze belangen en steunen amendementen die de winkeltijdenveruiming wat inperken.

Voorzitter, hopelijk komen we dan zo tot een voldragen voorstel. Zo laten we de gevraagde vrijheid aan ondernemers, maar nemen we tegelijkertijd geen onnodige risico’s.

Interessant voor jou

Bijdrage Omgevingsplan Binckhorst

Lees verder

Bijdrage Dierenmishandeling in het Regionaal Veiligheidsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer