Bijdrage Dieren­mis­han­deling in het Regionaal Veilig­heids­beleid


Raad

30 november 2018

Voorzitter,

Het houdt niet op, niet vanzelf. Geen enkele vorm van geweld lost zichzelf op.

Vandaag stellen we de zienswijze op het ontwerp Regionaal Beleidsplan 2019-2022 van de politie eenheid vast. Zoals mijn fractie in de commissie aangaf ontbreekt voor ons de opstap naar andere geweldsdelicten namelijk: dierenmishandeling.

In het begin van mijn loopbaan als dierenbeschermer kreeg ik te maken met een Mechelse herder die 23 messteken kreeg door haar eigenaar. Nu sta ik daar waar je invloed kan hebben op beleid om iets te doen tegen dit leed.

Zo blijkt uit onderzoeken dat personen die als kind dierenmishandeling hebben gepleegd, meer gewelddadige delicten plegen dan daders die dat als kind niet deden. Onderzoeken bevestigen de opbouw van gewelddadig gedrag. Geweld tegen mensen op latere leeftijd kan zich uiten in bv. huiselijk geweld. Zo worden dieren ook gebruikt als repressiemiddel.

Een jaar geleden sprak ik met ervaringsdeskundige van huiselijk geweld; Joyce. Haar partner was begonnen met het mishandelen van de honden en uiteindelijk was zij het volgende slachtoffer. Ze kon nergens terecht met haar gezin bestaande uit twee kinderen en drie honden. Anderhalf jaar later is zij gevlucht zonder honden en met verdrietige kinderen.

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat dierenmishandeling een kleine opstap is naar andere geweldsdelicten. Daarom zijn wij ook verheugd dat de burgemeester in de commissie al heeft aangegeven dierenmishandeling te verwerken in het lokale beleidsplan.

Maar voorzitter, de Partij voor de Dieren ziet graag dat de gemeente Den Haag dierenmishandeling ook in haar zienswijze opneemt als aandachtspunt in het regionale beleidsplan. Dit werkt niet alleen als signaalfunctie voor andere gemeenten maar vergroot ook het kennisniveau in de regio en draagt bij aan meer effectiviteit binnen de gemeenten om geweldsdelicten te bestrijden. Vandaar het volgende amendement:

Voorzitter ik sluit graag af met het levensmotto van Joyce: never a victim, forever a fighter.

Dankuwel.