Amen­dement Relatie dieren­mis­han­deling, kinder­mis­han­deling en huiselijk geweld in ziens­wijze


29 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake zienswijze op het ontwerp Regionaal Beleidsplan 2019-2022 van de politie-eenheid Den Haag (RIS300564).

Besluit om, na punt I-d, een punt I-e toe te voegen, luidende:

  • de gemeenteraad vraagt aandacht voor de relatie tussen dierenmishandeling, kindermishandeling en huiselijk geweld en verzoekt de politie-eenheid dit onderwerp in het Regionaal Beleidsplan op te nemen.

Toelichting:

De aanpak van dierenmishandeling komt in het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 niet voor. Indieners vinden dit een gemiste kans, aangezien de relatie tussen dierenmishandeling, kindermishandeling en huiselijk geweld wetenschappelijk is aangetoond. Mishandeling van dieren werkt drempelverlagend en is daarom vaak een opstap naar geweld gericht op mensen. Ook het Rijk heeft hier in haar voorlichtingscampagnes over huiselijk geweld aandacht voor. Indieners willen dat de gemeente de politie-eenheid hierop in haar zienswijze attendeert, opdat dit onderwerp kan worden opgenomen in de definitieve versie van het Regionaal Beleidsplan.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks