Bijdrage Ziens­wijze Ontwerp­tra­cé­be­sluit / MER A4 Haag­landen - N14


Cie Leef­om­geving

10 september 2020

Voorzitter,

We zitten middenin een omslag. Den Haag is altijd de G4-stad geweest die de auto, de heilige koe, geen strobreed in de weg heeft gelegd. Je hoeft maar één keer op de Vaillantlaan je raampje naar beneden te draaien en in te ademen om de gevolgen van dit beleid te ervaren.

Maar eindelijk, eindelijk, lijkt nu ook het Haagse college het licht te zien. De verbreding van de A4, vroeger toegejuicht door de Hofstad, krijgt nu kritische kanttekeningen. Bereiken we met deze mega-investering wel iets voor de doorstroming? En, belangrijker nog, willen we niet dat minder auto’s de stad binnenkomen in plaats van meer? Het zijn terechte vragen die het college nu hardop uitspreekt.

Toch spreekt het college zich, ondanks deze recente ingevingen, niet definitief uit tegen de verbreding. Waarom niet? Ook heeft het college de noodzaak van de hele operatie niet in de zienswijzen zelf ter discussie gesteld, maar slechts in de inleiding daarvan. Waarom is daarvoor gekozen?