Amen­dement 11 jaar voor­uit­blikken, geen 20


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Kadernota Duurzaamheid (RIS301829).

Besluit om:

  • De tekst “Over 20 jaar” (p. 4, viermaal) te vervangen door “Over 11 jaar”;
  • De tekst “We kijken 20 jaar vooruit” (p. 8) te vervangen door “We kijken 11 jaar vooruit”;
  • De tekst “Over 20 jaar…” (p. 9) te vervangen door “Over 11 jaar…”;
  • De tekst “Over 20 jaar…” (p. 16) te vervangen door “Over 11 jaar…”;
  • De tekst “Over 20 jaar…” (p. 22) te vervangen door “Over 11 jaar…”;
  • De tekst “Over 20 jaar…” (p. 27) te vervangen door “Over 11 jaar…”.

Toelichting:

Zoals de coalitiepartijen hebben afgesproken, is Den Haag in 2030 klimaatneutraal. De scenario’s die geschetst worden, moeten dan al gerealiseerd zijn. Het is dan ook logisch om vooruit te blikken naar 2030, en niet naar het tamelijk onbeduidende jaar 2039.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA

Tegen

Hart voor Den Haag, ChristenUnie/SGP, VVD, D66, GroenLinks, CDA, SP, PVV