Amen­dement Beeld­be­palend nog niet bepaald


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 07 september 2023, ter bespreking van het Evenementenbeleid Den Haag 2024-2026.

  • Stelt het Evenementenbeleid Den Haag 2024 - 2026 vast met dien verstande dat nog niet wordt overgegaan tot het maken van 3-jarige afspraken met beeldbepalende evenementen. De overweging om deze categorie evenementen vast te stellen wordt eerst besproken met de raad, inclusief de voorwaarden die daaraan verbonden zijn en welke evenementen beeldbepalend zijn voor Den Haag.

Toelichting:

In het Evenementenbeleid is een nieuwe categorie toegevoegd; 'beeldbepalende evenementen'. Waarom is gekozen voor de specifieke evenementen die daar onder vallen, is niet onderbouwd. Ook is de raad niet betrokken geweest bij dit proces. Aangezien de evenementen die deze ‘beschermde status’ krijgen, opeens ook aan veel minder criteria hoeven te voldoen waar andere evenementen wel op worden beoordeeld, is het niet logisch dit nu al voor drie jaar vast te leggen.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, DENK, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Motie Daadwerkelijk meer cliëntondersteuners maatschappelijke opvang

Lees verder

Motie Potje voor popstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer