Motie Potje voor popstad


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 07 september 2023, ter bespreking van het Evenementenbeleid Den Haag 2024-2026.

Constaterende, dat:

  • er in meerdere beleidsstukken wordt gesproken over het versterken van het imago van Den Haag als popstad;

  • dit helaas nog niet terug te zien is in de budgetten die hiervoor worden vrijgemaakt.

Overwegende, dat:

  • de muziek- en evenementensector te maken heeft met grote uitdagingen zoals prijsstijgingen en personeelstekorten.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of er een fonds kan worden opgericht ter bevordering van de popmuziek in Den Haag en of de Haagse popsector daarbij gebaat zou zijn;

  • de resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

VVD, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie