Amen­dement Behoud There­si­akerk


28 november 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 28 november 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Verklaring van geen bedenkingen, Wabo, ten aanzien van aanvraag omgevingsvergunning ter plaatse van Apeldoornselaan 240-242 en Dierenselaan 195 (RIS301743).

Besluit om:

  • het dictum aan te passen door “te verklaren … Dierenselaan 195” (p. 3) te vervangen door: “te verklaren bedenkingen te hebben tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw met 17 appartementen, detailhandel en parkeren ter plaatse van de te slopen kerk met woning Apeldoornselaan 240 en 242 en Dierenselaan 195.”
  • de tekst in het raadsvoorstel aan te passen zoals in de bijlage is weergegeven.

Toelichting:

In de commissie Ruimte van 20 november is geconcludeerd dat het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen door de raad niet wenselijk is. Om zekerheid te geven aan belanghebbenden en een draagkrachtige motivering te verschaffen, is van belang dat deze conclusie op schrift wordt onderbouwd. Dit gebeurt met bijgevoegde aanpassing van het besluit.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Jan Pronk
VVD

Mariëlle Vavier
GroenLinks

Daniël Scheper
D66

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Lesley Arp
SP

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Mikal Tseggai
PvdA
William de Blok

Groep de Mos/HvDH


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP, PvdA, Hart voor Den Haag, CDA, PVV

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Scheur fietsers op de Prins Willemstraat niet omver

Lees verder

Motie Breid milieuzones uit tot Haagse Ring

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer