Motie Breid mili­eu­zones uit tot Haagse Ring


2 december 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 28 november 2019, ter bespreking van de brief van wethouder Duurzaamheid en Energietransitie inzake Aanpak schoon vervoer.

Constaterende, dat:

  • er aan de binnenkant van de Centrumring een milieuzone geldt voor vervuilend vrachtverkeer;
  • het college een milieuzone wil instellen voor vervuilend personen- en bestelverkeer en taxi’s.

Overwegende, dat:

  • een aantal van de ongezondste Haagse wegen, zoals de Utrechtsebaan, de Raamweg en de Neherkade, buiten de Centrumring vallen;
  • niet alleen Hagenaren en Hagenezen die in het centrum wonen of werken baat hebben bij (nog) schonere lucht;
  • een uitbreiding van de milieuzones naar de ‘Haagse Ring’ zoveel mogelijk bewoners beschermt tegen luchtvervuiling, terwijl vervoer om de stad heen ongehinderd blijft.

Verzoekt het college:

  • de milieuzone voor vervuilend vrachtverkeer in overleg met de gemeente Rijswijk en Wassenaar uit te breiden naar het hele gebied binnen de Ring Den Haag (S200, N440, N14, A4, N211);
  • de milieuzone voor vervuilend personen- en bestelverkeer en taxi’s in overleg met de gemeente Rijswijk en Wassenaar in te stellen in het hele gebied binnen de Ring Den Haag (S200, N440, N14, A4, N211).

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie/SGP, SP, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Behoud Theresiakerk

Lees verder

Motie Daadwerkelijk concrete duurzaamheidscriteria bij evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer