Amen­dement De gemeente kan er ook wat van


Nota Stads­natuur

16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota Stadsnatuur (RIS305824).

Besluit om:

  • De zin “Het groen neemt in oppervlakte af doordat sportgrasvelden worden vervangen door kunstgras en particulieren hun tuinen betegelen” (bijlage 1, p. 47) te vervangen door:
    • “Het groen neemt in oppervlakte af doordat de gemeente bouwontwikkelingen in het groen toestaat, doordat sportgrasvelden worden vervangen door kunstgras en particulieren hun tuinen betegelen.”

Toelichting:

Het is bevreemdend dat de concepttekst van de Nota Stadsnatuur de rol van de gemeente in het verlies van groenoppervlakte niet noemt, maar alleen kunstgrasvelden en betegelde tuinen. Deze tekstwijziging corrigeert dat gebrek aan zelfreflecterend vermogen.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Hart voor Den Haag

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP