Amen­dement Onderwijs of cultuur bij Conser­va­torium


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota van Uitgangspunten Koninklijk Conservatorium Locatie.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • in afwijking en aanvulling op het voorgaande ervoor te zorgen dat de herontwikkeling van de Koninklijk Conservatorium wordt gebruikt om een onderwijs of culturele voorzieningen toe te voegen.

Toelichting:

In het CID zijn nog steeds te weinig voorzieningen ingetekend. Juist op grond van de gemeente kan hiervoor gezorgd worden. Daarom wordt met dit amendement ingezet op het creëren van een onderwijs of culturele voorzieningen op deze plek. Dit sluit ook goed aan bij de huidige functie van het gebouw.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD