Motie Buurtbus Benoor­denhout


11 oktober 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018, ter bespreking van het voorstel Vervoerplannen 2019 MRDH (RIS300389).

Overwegende, dat:

  • van belang is dat in Den Haag sprake is van voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer binnen loopafstand,
  • met het opheffen van buslijn 18 inwoners op plekken in Benoordenhout op grote afstand van openbaar vervoer geraken,
  • hierdoor mensen sneller de auto nemen of geïsoleerd raken.

Verzoekt het college:

  • zich in te zetten om vervangend openbaar vervoer, bijvoorbeeld met een kleinere (buurt)bus, te laten plaatsvinden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Hanne Drost
SP


Status

Verworpen

Voor

CDA, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Inzetten op groene eisen Haagse Hoogbouwnota

Lees verder

Motie Betrokkenheid Raad bij Eneco

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer