Motie Commu­ni­catie over asbest­daken


14 maart 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 maart 2019, ter bespreking van de Schriftelijke vragen over plan van aanpak asbestdaken (RIS301060).

Constaterende, dat:

 • de regering asbestdaken vanaf 2024 wil verbieden;
 • het college bij beantwoording van schriftelijke vragen heeft toegezegd met een plan van aanpak voor asbestdaken te komen in 2017;
 • er nog steeds geen plan ligt.

Overwegende, dat:

 • het verbod op asbestdaken er komt om het risico voor de gezondheid te beperken, aangezien asbestdaken verweren in de buitenlucht en er daardoor kankerverwekkende asbestvezels vrijkomen in de omgeving;
 • een aantal gemeenten al acties in gang zetten om asbestdaken aan te pakken;
 • de gemeente Utrecht op haar site aangeeft wat de gemeente rond asbestdaken adviseert en hoe de gemeente inwoners hierbij helpt;
 • de gemeente Den Haag niets over asbestdaken op haar site vermeld;
 • tegelijk met het vervangen van asbestdaken duurzaamheidsmaatregelen getroffen kunnen worden.

Verzoekt het college:

 • De gemeentelijke communicatie rondom het verwijderen van asbestdaken uit te breiden;
 • op een pagina van de gemeentelijke website in elk geval de volgende informatie op te nemen:
  • het naderende landelijke asbestdakenverbod;
  • de gemeentelijke regels rond het verwijderen van asbestdaken en waar men terecht kan met vragen over asbestverwijdering;
  • dat het verwijderen van de daken een mooie kans biedt om energiebesparende maatregelen te treffen of zonnepanelen of een groen dak aan te leggen en daarbij te verwijzen naar relevante subsidiemogelijkheden.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, D66, PvdA, SP, PVV, CDA

Tegen

Hart voor Den Haag

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Aandacht voor jongeren met een arbeidsbeperking

Lees verder

Motie Concrete duurzaamheidsdoelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer