Motie Diffe­ren­tiëren kun je leren


25 januari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 januari 2024, ter bespreking van Parkeerdebat.

Overwegende, dat:

  • nieuwe modellen auto’s in het straatbeeld van Den Haag steeds groter worden;

  • deze auto’s daarmee een groter beslag leggen op de openbare ruimte, waarbij regelmatig meerdere parkeerplekken nodig zijn of delen van de stoep of straat worden geblokkeerd;

  • de luchtkwaliteit in Den Haag slechter is dan het Nederlandse gemiddelde.

Constaterende, dat:

  • de openbare ruimte en hoeveelheid parkeerplekken in Den Haag beperkt zijn;

  • meerdere steden in Europa, waaronder Parijs, Lyon en Brussel, werken naar een gedifferentieerd parkeertarief als ontmoedigingsbeleid om zo de luchtkwaliteit, ruimtebeslag en verkeersveiligheid te verbeteren.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken op basis van welke kenmerken, met specifieke aandacht voor de gewicht en oppervlakte van een voertuig, een gedifferentieerd parkeertarief mogelijk is;

  • de uitkomsten van dit onderzoek te verwerken in de hernieuwde Parkeerstrategie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Peter Mekers
D66
Status

Verworpen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, SP, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie