Motie Duur­zaam­heids­doelen in de Woon­a­genda


24 januari 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 24 januari 2019, ter bespreking van de Concept Woonagenda (RIS301107)

Overwegende, dat:

  • er in het coalitieakkoord staat dat het college deze periode betekenisvolle en concrete stappen gaat zetten naar het doel van een klimaatneutrale stad in 2030;
  • het van belang is dat ook woningcorporaties stappen zetten richting klimaatneutraliteit;
  • er geen betekenisvolle en concrete stappen op het gebied van verduurzaming staan opgenomen in de concept woonagenda;
  • duurzaamheid een integraal onderdeel zou moeten zijn van alle beleidsterreinen;
  • van belang is dat concrete doelen worden gesteld op het gebied van wonen en dat dit in de woonagenda wordt vastgelegd.

Verzoekt het college:

  • betekenisvolle en concrete tussen- en einddoelstellingen op het gebied van duurzaamheid op te nemen in de Woonagenda.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Kavish Partiman
CDA

Martijn Balster
PvdA

Peter Bos
HSP


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie In 2020 versnelling van verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Lees verder

Motie Invloed raad op prestatieafspraken in de Woonagenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer