Motie Invloed raad op pres­ta­tie­af­spraken in de Woon­a­genda


24 januari 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 24 januari 2019, ter bespreking van de Concept Woonagenda (RIS301107)

Overwegende, dat:

 • de gemeenteraad voorheen wensen en bedenkingen kon uiten voor het vaststellen van prestatieafspraken met de woningcorporaties;
 • dit ook wenselijk is aangezien op die manier sturing vanuit de gemeenteraad kon plaatsvinden op deze belangrijke publiek gefinancierde organisaties.

Constaterende, dat:

 • de gemeenteraad volgens de wethouder pas achteraf geïnformeerd wordt over de afspraken en raamovereenkomst;
 • voor de afspraken van 2019 de raad deze pas ter informatie rond de kerst ontving.

Verzoekt het college:

 • de raamcontracten en prestatieafspraken in het vervolg naar de raad te sturen voor deze worden vastgesteld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Kavish Partiman
CDA

Martijn Balster
PvdA

Peter Bos
HSP


  Status

  Aangehouden

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Duurzaamheidsdoelen in de Woonagenda

  Lees verder

  Amendement: Geen nutteloos fietspad dat het groen versnippert

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer