Motie Duurzame aandeel­houder


12 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 jul i 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2017 (RIS299506).

Overwegende, dat:

• Den Haag via haar aandeelhouderschap invloed uit kan oefenen op de duurzame koers van deelnemingen;

• de gemeente dit momenteel alleen maar i n bepaalde gevallen doet en hierdoor kansen onbenut laat;

• zelfs in gevallen waarin Den Haag geen meerderheid van de aandelen heeft of de deelneming niet primair een duurzaamheidsdoelstelling heeft, het mogelijk is via het aandeelhouderschap aandacht te vragen voor duurzaamheid;

• het ook wenselijk is om deelnemingen te attenderen op het Haagse doel om in 2030 klimaatneutraal te worden en aan deze bedrijven te vragen hoe zij hieraan bijdragen.


Verzoekt het college:

• om elke deelneming per brief en/of tijdens de aandeelhoudersvergadering aan te geven dat Den Haag als doel heeft om in 2030 klimaatneutraal te worden;

• hierbij te vragen wat de doelstelling en plannen van de deelneming op het gebied van duurzaamheid zijn en hoe de deelneming bijdraagt aan het gemeentelijke doel;

• hier de Raad voor het eind van het jaar over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij


Status

Aangehouden

Voor

Tegen