Motie: Duurzame doelenboom voor winke­liers


11 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van Programma Den Haag Winkelstad.

Overwegende, dat:

  • Den Haag in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
  • winkels en horeca ondernemingen daarin een grote rol kunnen spelen;
  • en (nog) geen duurzaamheidskringen bestaan onder winkeliers en horeca.

Constaterende, dat:

  • het programma Den Haag Winkelstad constateert dat het een flinke uitdaging is om de doelstelling klimaatneutraal in 2030 te halen;
  • in het programma niet staat uitgewerkt welke doelen er te behalen zijn en welke stappen genomen kunnen/zullen worden genomen om die te behalen.

Verzoekt het college:

  • een doelenboom duurzaamheid op te stellen voor het programma Den Haag Winkelstad;
  • hierin duidelijke tussendoelen en stappen te formuleren;
  • winkeliers te ondersteunen om deze doelen te kunnen behalen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD