Motie Duurzame koers Eneco


9 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter bespreking van Eneco.

Overwegende, dat:

  • Den Haag als doel heeft om in 2030 klimaatneutraal te worden;
  • Eneco, als eigenaar van het warmtebedrijf met het centrale Haagse warmtenet, hier een belangrijke rol in heeft;
  • de risico’s voor de duurzame koers voor veel partijen een reden waren om tegen verkoop te stemmen;
  • in het coalitieakkoord wordt aangegeven dat randvoorwaardelijk voor de verkoop van Eneco eisen aan de koper worden gesteld op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie;
  • deze uitgangspunten nader dienen te worden uitgewerkt om te voorkomen dat een koper slechts in woorden maar niet in daden duurzaamheidsambities belijdt of Eneco bijvoorbeeld al na 5 jaar doorverkoopt aan een minder duurzaam bedrijf.

Verzoekt het college:

  • de te hanteren voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie te concretiseren en aan te geven hoe wordt geborgd dat Eneco tot ten minste 2030 een duurzame koers blijft varen;
  • dit vóór het definitieve besluit aan de raad te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Martijn Balster
PvdA

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Daniëlle Koster
CDA

Frans Hoijnck van Papendrecht
50PLUS

Hanne Drost
SP

Adeel Mahmood
NIDA

Tahsin Cetinkaya
Islam Democraten


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Gedegen evaluatie proefproject strandhuizen Kijkduin

Lees verder

Motie Grond saneren voor gezonde stadslandbouw in eigen tuin

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer