Motie Geef heden­daagse kunst een plek in Muse­um­kwartier


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • er plannen worden gemaakt voor de verhuizing van het Escher Museum naar de voormalig Amerikaanse Ambassade, die momenteel gebruikt wordt door museum West;

  • er nog geen verkenningen zijn geweest naar het behouden van hedendaagse kunst in het Museumkwartier.


Overwegende, dat:

  • het Museumkwartier een bijzondere plek is waar bewoners en bezoekers van Den Haag makkelijk verschillende museumbezoeken met elkaar kunnen combineren;

  • het Museumkwartier momenteel een divers en afwisselend aanbod van verschillende type musea bezit, wat een divers publiek naar de locatie trekt;

  • hedendaagse kunst past bij de doelstelling van het college om de culturele sector ook een aantrekkelijke plek te laten zijn voor jongere doelgroepen en (jonge) makers.


Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat er mogelijk is om hedendaagse kunst een plaats te geven in het Museumkwartier;

  • de raad hierover te informeren.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Coen Bom
Hart voor Den Haag

Fatima Faid
HSP

Lesley Arp
SP


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

PVV, Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Motie Actief aan de slag met duurzaamheidskringen

Lees verder

Motie Laat de culturele sector niet in de kou staan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer