Motie geen bomenkap voor auto­par­keer­voor­zie­ningen


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

Er meer parkeerplekken worden aangelegd in het vervolg van P2500,
In Den Haag bomen gekapt worden voor de aanleg van parkeerplaatsen,

Overwegende dat:

Bij herplant van gekapte bomen voor hele jonge bomen wordt gekozen,
Oudere bomen een grotere bijdrage leveren aan het leefklimaat,
Oudere bomen meer lucht zuiveren ten opzichte van jonge bomen,
Parkeerplekken het gebruik van de auto stimuleren met alle negatieve gevolgen voor het leefklimaat van dien,

Verzoekt het college om:

Geen enkele boom meer te kappen voor de aanleg van parkeerplaatsen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen,
Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer