Motie Geen gat in fiet­sen­stalling


Voortgang fiet­sen­stalling Koningin Juli­a­na­plein

3 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 2020, ter bespreking van Voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein.

Overwegende, dat:

  • de fietsenstalling al 5,5 miljoen euro in budget is uitgelopen;
  • onderzoek wordt gedaan naar het maken van een nieuwe tijdelijke ingang door in het huidige dak van de fietsenstalling te zagen;
  • hiervoor aanvullende middelen zijn vereist voor nader onderzoek en eventuele uitvoering van dit project;
  • het maken van deze tijdelijke entree bovendien een negatieve invloed heeft op de afgegeven garanties van de aannemer van de fietsenstalling;
  • de nieuwe entree slechts voor 1 jaar zou worden gemaakt;
  • de fietsenstalling nu nog beperkt wordt benut en er in de omgeving andere plekken voor fietsen zijn.

Verzoekt het college:

  • geen verder onderzoek te doen naar en geen uitvoering te geven aan het creëren van een tijdelijke entree tijdens de bouw van de bovenbouw;
  • binnen deze randvoorwaarden en de contractuele voorwaarden ervoor te zorgen dat de ondergrondse fietsenstalling zo lang mogelijk veilig toegankelijk is;
  • de fietsflat aan de Rijnstraat open te houden totdat de bovenbouw gereed is en de openbare ruimte van het KJ-Plein is opgeleverd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
HSP

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP, PVV

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Aanpak contractmanagement

Lees verder

Motie Raadsbevoegdheden niet wegcontracteren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer