Motie Raads­be­voegd­heden niet wegcon­trac­teren


Voortgang fiet­sen­stalling Koningin Juli­a­na­plein

3 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 2020, ter bespreking van Voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein.

Overwegende, dat:

  • het college afspraken met een projectontwikkelaar heeft gemaakt waarin is vastgelegd dat de gemeente bij wijziging van de huisvestigingsverordening de ontwikkelaar wil compenseren;
  • hiermee de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke belangen door elkaar lopen;
  • deze afspraken daarnaast zien op de bevoegdheid van de raad om de huisvestigingsverordening vast te stellen;
  • het college door deze afspraken de bevoegdheden van de raad de facto inperkt, omdat hier financiële gevolgen aan worden verbonden;
  • hier bovendien een precedentwerking voor de toekomst vanuit gaat.

Spreekt uit, dat

  • het onwenselijk is dat het college afspraken met projectontwikkelaars maakt die zien op de bevoegdheid van de gemeenteraad en juridische of financiële gevolgen aan de uitoefening van deze raadsbevoegdheden verbindt.

En verzoekt het college:

  • deze afspraken niet meer te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
HSP

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Lesley Arp
SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PVV, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Geen gat in fietsenstalling

Lees verder

Motie Waar blijven bevindingen provincie en waterschap?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer