Motie Grote oplos­singen zoeken voor groot perso­neels­tekort


15 februari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van Actualiteitendebat HTM.


Overwegende, dat:

  • De HTM heeft aangegeven vanwege personeelstekorten de dienstregeling nog verder in te moeten perken;

  • In Den Haag de afgelopen jaren de kwaliteit van het OV achteruit is gegaan, omdat haltes zijn geschrapt en dienstregelingen aangepast;

  • Goed en regelmatig openbaar vervoer essentieel is voor de mobiliteitstransitie.


Constaterende, dat:

  • Door heel Nederland stad- en streekvervoer lijden onder de gevolgen van personeelstekorten;

  • Het in samenhang oplossen van een groter probleem vaak effectiever is dan kleinschalige oplossingen.


Verzoekt het college:

  • Om (samen met de MRDH en de VNG) een lobby richting het Rijk te starten om de personeelstekorten in het Openbaar Vervoer regio-overstijgend en in samenwerking op te lossen;

  • Als gemeente alles op alles te zetten om de HTM zo spoedig mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te laten rijden en vast te houden aan het voornemen om de gesloten haltes te openen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Janneke Holman

PvdA

Peter Mekers

D66
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen