Motie Hand­having verkrotting Harsten­hoekweg


20 september 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van Herstel Harstenhoekweg (RIS297909).

Overwegende, dat:

  • er al 10 jaar verkrotting plaatsvindt van de panden aan de Harstenhoekweg;
  • het wenselijk is om deze karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle panden te behouden;
  • de omgeving last heeft van de verkrotting van deze panden;
  • het college bij verkrotting handhavend kan optreden alsook een boete kan opleggen.

Van mening, dat:

  • het van belang is dat deze verloedering snel stopt.

Verzoekt het college:

  • te bezien of handhavend kan worden opgetreden door een dwangsom op te leggen, bij de panden waar dit nog niet heeft plaatsgevonden, om de ergste verkrotting van deze panden aan te pakken;
  • een onderzoek in te stellen met als mogelijke sanctie een boete.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Mariëlle Vavier
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geen tweede parkeervergunning in Bezuidenhout-Oost

Lees verder

Motie Geen verklaring van geen bedenkingen Britse School

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer