Motie In gesprek met fossiele bedrijven


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van Kadernota Duurzaamheid (RIS301829).

Overwegende, dat:

  • dat de gemeente Den Haag een voorbeeldfunctie heeft;
  • in het Haags Klimaatpact staat opgenomen dat de gemeente in gesprek gaat met fossiele energiebedrijven om hun activiteiten te verduurzamen en daarnaast een duurzaam energiecluster realiseert.
  • dit pact is getekend door 13 van de 15 raadsfracties;
  • de energietransitie niet alleen bestaat uit het omarmen van nieuwe methodes, maar ook afscheid nemen van oude gewoonten.

Constaterende, dat:

  • er in de Kadernota Duurzaamheid niets staat opgenomen over fossiele energiebedrijven;
  • het gebruik van fossiele energie omlaag moet om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Verzoekt het college:

  • in gesprek gaat met fossiele energiebedrijven om hun activiteiten te verduurzamen;
  • te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een duurzaam energiecluster.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Janneke Holman
PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie/SGP, SP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Heldere en meetbare tussendoelen

Lees verder

Motie Onderzoek afvalscheiding bij bedrijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer