Motie Informeer de raad over Sche­ve­ningen


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van het informatieverzoek o.g.v. artikel 32 RvO op verzoek van de leden Barker en Arp (RIS314714).

Constaterende, dat:

  • in de rapportage Kust gezond van juli 2021 (RISRIS309524) staat dat het definitief ontwerp is afgerond voor de nieuwbouw van AZ Fisheries aan het duin;

  • ook daarin staat dat het definitief ontwerp van Simonis is afgerond voor de nieuwbouw;

  • in de voortgangsrapportages van december 2021 (RIS311172) en september 2022 (RIS312901) hetzelfde staat;

  • de wethouder in de commissie van februari 2023 aangaf dat hij niet bereid was de definitieve ontwerpen te delen;

  • na een informatieverzoek het college erachter is gekomen dat de definitieve ontwerpen niet bestaan en de bouwprojecten niet succesvol verlopen.

Overwegende, dat:

  • de informatievoorziening richting de raad niet op orde is;

  • de oorspronkelijke ‘definitieve’ plannen van “AZ Fisheries” en “Simonis” niet doorgaan;

  • gesprekken worden gevoerd over mogelijke nadere uitgangspunten voor een alternatief plan voor beide locaties.

Draagt het college op:

  • de raad proactief te informeren over de ontwikkelingen rond Scheveningen Haven en daarbij zodra er uitgangspunten of schetsontwerpen zijn voor de plannen “AZ Fisheries” en “Simonis” de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SPStatus

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV