Motie Kies voor bomen met toekomst­per­spectief


12 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 juli 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2017 (RIS299506).

Constaterende, dat:

  • de gemeente jaarlijks enkele duizenden bomen plant (1.750 in 2017);
  • de coalitiepartijen in het coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities” de intentie hebben vastgelegd om de komende vier jaar 10 miljoen euro uit te geven aan extra groen en bomen.

Overwegende, dat:

  • klimaatverandering gevolgen heeft voor de soorten bomen en andere planten die in Den Haag goed kunnen groeien.

Van mening, dat:

  • het wenselijk is dat bomen gezond oud kunnen worden, zodat zij een fors kroonvolume ontwikkelen en optimaal bijdragen aan het Haagse leefklimaat.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken welke boomsoorten de komende jaren geplant moeten worden om over 50 jaar een in het toekomstige Haagse (micro)klimaat gezonde bomenpopulatie te bewerkstelligen;
  • hierbij rekening te houden met de (verwachte, toekomstige) ecologische waarde van de boomsoorten;
  • de raad over de resultaten te informeren;
  • de te planten boomsoorten aan de hand van de resultaten bij te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Maak Haagse kades diervriendelijk

Lees verder

Motie Vuurwerkvrije uitgaansgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer