Motie Maak Winter­opvang niet dakloos


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Maestro.

Overwegende, dat:

  • de Lozerhof nu de locatie is van de permanente winteropvang voor daklozen;

  • met het plan Maestro de Lozerhof wordt gesloopt en de nieuwbouw niet voor de winteropvang wordt gebruikt;

  • het college geen vervangende locatie heeft voor de permanente winteropvang dit jaar.

Verzoekt het college:

  • uiterlijk in april de raad te informeren over hoe en waar de permanente winteropvang in de winter van 2022/23 wordt gerealiseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij
Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PVV, PvdA