Motie Niet Den Haag opzadelen met de rekening


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van Projectdocument Dreven, Gaarden en Zichten.

Overwegende, dat:

  • het project voor de gemeente grote risico’s kent en er veel zaken nog uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld de terugkeergarantie, staatsststeun, stikstof en voorzieningen;

  • het bestemmingsplan en de structuurvisie op Zuidwest überhaupt nog niet door de gemeenteraad is ingezien;

  • een significant aantal partijen op dit moment tegen de plannen in de huidige vorm zijn;

  • deze plannen na de verkiezingen door onderhandelende partijen zullen worden besproken;

  • het daarom onwenselijk is dat de gemeente net voor de verkiezingen stappen zet die de gemeente onomkeerbaar met een grote rekening opzadelt indien het plan wordt aangepast.


Verzoekt het college:

  • geen stappen vlak voor de verkiezingen te zetten die de gemeente met grote financiële gevolgen opzadelen, zodat de onderhandelende partijen na de verkiezingen de plannen kunnen aanpassen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Joris Wijsmuller

Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA, VVD