Motie Meer gescheiden GFT-afval­in­za­meling


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Constaterende, dat:

 • de landelijke richtlijn is om 75% van het afval in 2020 te scheiden;
 • Den Haag nu op 32% zit;
 • in veel wijken, bijvoorbeeld in (het grootste deel van) het centrum, Escamp en Laak, geen gescheiden GFT-afvalinzameling plaatsvindt;
 • de grootste fractie uit het afval GFT-afval is.

Overwegende, dat:

 • zonder afvalscheiding waardevolle grondstoffen worden verbrand;
 • het van belang is om daarom meer afval te scheiden;
 • dit bij GFT-afval alleen kan als aan de bron wordt gescheiden;
 • in veel wijken geen gescheiden GFT-afvalinzameling plaatsvindt waardoor bewoners gedwongen worden GFT-afval bij het restafval te gooien;
 • dit soms zelfs plaatsvindt in wijken met veel laagbouw, zoals in Mariahoeve.

Verzoekt het college:

 • erop in te zetten GFT-afval in meer wijken gescheiden in te zamelen, te beginnen met wijken met veel laagbouw;
 • te onderzoeken of buurtinitiatieven kunnen worden gefaciliteerd met compostbakken in de wijk zelf;
 • bij het uitrollen van gescheiden GFT-afvalinzameling in een nieuwe wijk een voorlichtingscampagne hiervoor in te richten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos,
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek eerder herstel Erasmuszone

Lees verder

Motie Sluit aan bij landelijk protocol bestrijding Aziatische Duizendknoop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer