Motie Meldingen over GIS


13 mei 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 13 mei 2020, ter bespreking van de Raadsvoorstellen de nota verkeersstrategie ‘Kiezen voor verkeersveiligheid’ (RIS305029) en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2020 -2022 (RIS305121) .

Constaterende, dat:

  • de gemeente verschillende meldpunten heeft voor verkeersgerelateerde zaken;
  • huidige meldpunten niet geschikt zijn om meldingen te doen over (onvolkomenheden in) het gemeentelijk geografisch informatiesysteem (GIS);
  • inwoners die meldingen nu telefonisch doen via het contactcentrum 14070.

Overwegende, dat:

  • medewerkers van het contactcentrum 14070 niet altijd weten wat ze moeten doen met meldingen over het GIS;
  • het onduidelijk is of meldingen over het GIS steeds op dezelfde manier worden behandeld.

Verzoekt het college:

  • om op de gemeentelijke website bij de diverse meldingen duidelijk te maken waar meldingen omtrent het GIS gedaan kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Duidelijkheid over bomenkap bij plannen

Lees verder

Motie Verkeersveiligheid de norm bij tijdelijke maatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer