Motie Met spoed aan de slag met vrij­plaat­sen­beleid


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van Initiatiefvoorstel "De Beatrijs"..

Constaterende, dat:

  • de enige en laatste vrijplaats van Den Haag ‘de Samenscholing’ op korte termijn uit het pand wordt gezet waarin zij nu gehuisvest is;

  • initiatief ‘de Samenscholing’ een belangrijke plek is voor verschillende doelgroepen die verder nergens terecht kunnen in de stad.

Overwegende, dat:

  • vrijplaatsen waardevol zijn voor een stad op maatschappelijk, cultureel, kunstzinnig en sociaal vlak;

  • er nog geen begin is gemaakt aan een vrijplaatsenbeleid voor Den Haag, maar er onlangs in Amsterdam een soortgelijk traject is afgerond en Den Haag dus niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden;

  • het moeilijk is voor een community als ‘de Samenscholing’ om bij elkaar te blijven en opnieuw op te starten als het jaren duurt voor zij een alternatieve locatie hebben.

Verzoekt het college:

  • met spoed aan de slag te gaan met een vrijplaatsenbeleid en dit in Q3 van 2023 aan de raad voor te leggen;

  • hierbij inspiratie te putten uit ‘Expeditie Vrije ruimte’, het vrijplaatsendocument van Amsterdam.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

Isabel Bos
GroenLinksStatus

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Tijdelijke locatie voor de Samenscholing

Lees verder

Amendement Pak dierenmishandeling aan!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer