Motie Tijde­lijke locatie voor de Samen­scholing


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van Initiatiefvoorstel "De Beatrijs".

Constaterende, dat:

  • de enige en laatste vrijplaats van Den Haag ‘de Samenscholing’ op korte termijn uit het pand wordt gezet waarin zij nu gehuisvest is;

  • initiatief ‘de Samenscholing’ een belangrijke plek is voor verschillende doelgroepen die verder nergens terecht kunnen in de stad.

Overwegende, dat:

  • het zeer omslachtig is om de Samenscholing (met restaurant, popzaal, weggeefwinkel etc) helemaal op te heffen om dit jaren later weer helemaal op te moeten bouwen op een nieuwe locatie;

  • dat een doorstart voor de Samenscholing als collectief ingewikkeld is als er niet snel een (tussen)oplossing komt;

  • de Samenscholing al heeft aangegeven genoegen te nemen met een veel kleiner pand dan waar tot nu toe naar gezocht is;

  • er in een grote stad als Den Haag ook veel leegstand wordt geconstateerd.

Verzoekt het college:

  • met een stofkam door de stad te gaan om een (tijdelijk) leegstaand pand te vinden waar de Samenscholing zich kan vestigen terwijl er wordt gewerkt aan een vrijplaatsenbeleid;

  • aan de raad te rapporteren welke panden hiervoor zijn onderzocht en op basis waarvan deze wel/niet geschikt worden bevonden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Steun minima met huisdieren

Lees verder

Motie Met spoed aan de slag met vrijplaatsenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer