Motie Nette graszoden in Den Haag


15 juli 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de schriftelijke vragen ‘Geen plastic netjes in Haagse gras­velden’.

Constaterende, dat:

  • de gemeente Den Haag gewapende graszoden (merknaam Oxygrid) uitrolt in de openbare ruimte;
  • deze wapening gemaakt is van het kunststof polypropeen;
  • de fabrikant, Rolawn, beweert dat deze wapening gedurende twee tot vijf jaar uiteenvalt.

Overwegende, dat:

  • Oxygrid niet biologisch afbreekbaar is, maar slechts ‘afbreekbaar’, wat betekent dat het uiteenvalt in microplastics;
  • het onacceptabel is dat de gemeente microplastics verspreidt in de openbare ruimte;
  • talloze consumenten op internetfora aangeven dat de Oxygrid-wapening in hun grasmat niet afbreekt en onderhoudsproblemen veroorzaakt;
  • er zeer veel alternatieven voor gewapende graszoden beschikbaar zijn.

Verzoekt het college:

  • geen gewapende graszoden meer in te kopen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PVV, Islam Democraten, SP

Tegen

Groep de Mos/HvDH, VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie/SGP, NIDA, Partij voor de Toekomst