Motie Groter aange­sloten groen


15 juli 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Gebiedsagenda Campusboulevard (RIS 304139).

Overwegende, dat:

 • in de structuurvisie wordt aangegeven dat het moeilijk is voldoende groen te ontwikkelen en daardoor aanzienlijk minder groen per inwoner in het CID zal ontstaan;
 • in de Gebiedsagenda het voornemen wordt geuit om het Prins Bernardviaduct te versmallen;
 • naast de versmalde weg vele smalle torens zouden komen als vervanging van het terminalgebouw en de fietsenstalling;
 • ook smalle stukjes groen zijn ingetekend;
 • het de vraag is hoe deze kleine vlakjes daadwerkelijk waardevol groen kunnen worden als ze ingeklemd liggen tussen hoge torens en tegelijkertijd ook zullen dienen als looproutes en entree’s naar deze gebouwen;
 • de bebouwingsvlakken en groene ruimten bovendien ingeklemd liggen tussen wegen.

Van mening, dat:

 • het wenselijk is dat binnen de gebiedsagenda Campusboulevard waardevolle groene ruimte ontstaat met grote bomen en daarvoor het wenselijk is om aaneengesloten groen te realiseren.

Verzoekt het college:

 • bij de ontwikkeling naast het Prins Bernardviaduct in te zetten op het creëren van een groter aaneengesloten groene ruimte, bijvoorbeeld door:
  • de plaatsing van de torens te heroverwegen (en samen te voegen tot een groter bouwplot) en op die manier aaneengesloten groene ruimtes te creëren;
  • doorgaande auto’s en/of tram (eerder) van de Schedelhoekshaven te verplaatsen naar de Campusboulevard (Prins Bernardviaduct);
  • de vele ‘hoogwaardige buitenruimte’ dat vaak versteend zal zijn compacter te maken en aan te sluiten bij aangewezen groene ruimtes.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV