Motie Onderzoek gebruik middelen parkeer­plaatsen voor modal shift


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Constaterende, dat:

  • vanaf 2020 geen nieuwe projecten voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen in de begroting zijn opgenomen;
  • structureel 4,5 miljoen per jaar aan parkeerplaatsen wordt besteed.

Overwegende, dat:

  • openbare ruimte in Den Haag steeds schaarser aan het worden is;
  • het aantal fiets en ov-gebruikers toeneemt;
  • het college steunt projecten waarbij op verzoek van bewoners parkeerplaatsen worden getransformeerd zoals leefstraten en fietsvlonders;
  • in het coalitieakkoord staat dat geen nieuwe parkeervergunningen bij nieuwbouwprojecten worden uitgegeven op straatniveau.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of en hoe het structurele jaarbudget van 4,5 miljoen euro voor parkeerplaatsen vanaf 2020 (deels) besteed kan worden aan het bijdragen aan de modal shift naar voetgangers, fiets en openbaar vervoer.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie Sluit aan bij landelijk protocol bestrijding Aziatische Duizendknoop

Lees verder

Motie Stop promotie vliegverkeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer