Motie Red de gebied­s­pas­poorten


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van de Binckhorst.

Constaterende, dat:

  • het college aangeeft dat de werkzaamheden aan de voorbereiding van de gebiedspaspoorten on hold staan, voor onbepaalde tijd en mogelijk langdurig.

Overwegende, dat:

  • de gebiedspaspoorten juist op deelniveau veel inzichtelijk maken over voorzieningen en invulling van het gebied, voor gebruikers, initiatiefnemers, raadsleden en andere betrokkenen;

  • het van meerwaarde is om in gesprek te blijven en elkaar actief te informeren over ontwikkelingen en mogelijkheden op de Binckhorst.

Verzoekt het college:

  • zolang de gebiedspaspoorten on hold staan, op korte termijn met een plan te komen om bewoners en gebruikers te laten participeren bij ontwikkelingen in het gebied;

  • te onderzoeken welke aspecten van de gebiedspaspoorten aangehouden en doorontwikkeld kunnen worden;

  • te zorgen dat gebiedspaspoorten makkelijk weer kunnen worden opgestart zodra nieuwe mogelijkheden in de doorontwikkeling hier aanleiding toe geven;

  • en hierover de raad per brief te informeren.


En gaat over tot de orde van de dag.


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie