Motie Scan de daken Spuistraat en Vlamingstraat


21 april 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 21 april 2022, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Beeldkwaliteitsplan Spuistraat en Vlamingstraat, (RIS311776).

Overwegende, dat:

 • met het beeldkwaliteitsplan een mooie start wordt gemaakt met het opknappen van een iconische winkelstraat;

 • dit zal leiden tot opknapbeurten en verbouwingen van verschillende winkelpanden;

 • het efficiënt zou zijn om tegelijkertijd met de gevels ook de daken aan te pakken;

 • de Spuistraat en Vlamingstraat veel platte daken bevatten.

Constaterende, dat:

 • ondernemers en toekomstige bewoners veel profijt zullen hebben van zonnepanelen of groen op het dak, zeker met de snel stijgende energieprijzen;

 • de subsidieregeling Verduurzaming MKB(SVM) van het Rijk tot 30 september 2022 nog kan worden aangevraagd;

 • de kadernota Duurzaamheid als ambitie stelt dat:
  • ieder geschikt dak heeft zonnepanelen, zonneboilers, is groen of anders wit;

  • we ondersteunen en adviseren eigenaren van gebouwen en bedrijven hoe minder energie te gebruiken;

  • we organiseren acties in winkelstraten om energiebesparende maatregelen te nemen;

  • we bieden inzicht in energieverbruik en verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld via scans;

  • de gemeente laat gezamenlijke inkoopacties organiseren.

Verzoekt het college:

 • een quick-scan uit te laten voeren om te onderzoeken wat de verduurzamingsmogelijkheden zijn voor de daken in de Spuistraat en Vlamingstraat;

 • in samenwerking met eigenaren en ondernemers in deze straten een actie te organiseren om energiebesparende maatregelen te nemen;

 • gezamenlijke inkoopacties te laten organiseren (waar mogelijk) en te assisteren bij het aanvragen van subsidies van de gemeente en het Rijk.

Leonie Gerritsen

Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

VVD, Forum voor Democratie