Motie Solidair met Oekraïne


20 april 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 april 2023, ter bespreking van de schriftelijke vragen Bewoners solidair met Oekraïne (RIS313577)

Constaterende, dat:

  • de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nu al meer dan een jaar duurt;

  • de bewoners van Zorgvliet het plan hebben om een naamloos voet- en fietspad om te dopen om hun solidariteit richting Oekraïne te tonen;

  • in de vastgestelde uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot naamgeving (RIS311854) een van de uitgangspunten is dat met een naam de geschiedenis levend gehouden kan worden.

Overwegende, dat:

  • de afgelopen tijd meerdere solidariteitsacties hebben plaatsgevonden;

  • in de stad meerdere voet- en fietspaden een historische benaming hebben gekregen, gerelateerd aan een oorlog;

  • het beoogde fiets- en voetpad vrijliggend is en nu geen naam heeft.

Verzoekt het college:

  • om samen met de buurtbewoners van Zorgvliet hun plan uit te voeren om het naamloze voet- en fietspad bij de Russische ambassade (tijdelijk) te voorzien van een benaming waaruit de solidariteit richting Oekraïne moet blijken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie