Motie Toegan­ke­lijke over­steek­plaatsen


10 juli 2024


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juli 2024, ter bespreking van de Programmarekening 2023.

Overwegende, dat:

  • in Den Haag veel oversteekplaatsen niet toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld door missende geleidelijnen;

  • stichting Voorall al een inventarisatie heeft gedaan in de stad welke locaties aangepast moeten worden om toegankelijk gemaakt te worden.


Constaterende, dat:

  • het budget in het programma toegankelijkheid niet toereikend is om alle oversteekplaatsen aan te pakken;

  • het van groot belang is voor de veiligheid van iedereen met een visuele beperking dat alle oversteekplaatsen in de stad toegankelijk zijn.


Verzoekt het college:

  • in samenspraak met Voorall een planning uit te werken om alle oversteekplaatsen in Den Haag toegankelijk te maken;

  • deze uitwerking inclusief een budgetindicatie naar de raad te sturen.


En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit
Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg
CU-SGP
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Forum voor Democratie