Motie: Tweede spoor gunning­cri­teria afval­ver­werking als raads­voorstel


14 februari 2019

Motie: Tweede spoor gunningcriteria afvalverwerking als raadsvoorstel

Indiener: Robin Smit, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, ter bespreking van het gunningscriteria aanbesteding afvalverwerking,

Constaterende, dat:

● de raad een controlerende functie heeft;

● het college stelt dat de aanbesteding van de afvalverwerking een collegebevoegdheid is.

  Overwegende, dat:

  ● de raad haar controlerende functie door korte termijnen en niet-amendeerbaarheid van collegebesluiten over de afvalverwerking niet goed kan uitvoeren.

   Verzoekt het college:

   ● het tweede spoor van de aanbesteding afvalverwerking te presenteren als raadsvoorstel, ruim voordat wordt gestart met de tenderprocedure.

    En gaat over tot de orde van de dag.

    Robin Smit Joris Wijsmuller

    Partij voor de Dieren HSP


    Status

    Verworpen

    Voor

    CDA, PvdA, SP, PVV

    Tegen

    Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks

    Lees onze andere moties

    Motie: Flexibele 10% norm voor circulaire initiatieven

    Lees verder

    Motie: Vergroen de Plaats!

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer