Motie Uitbreiden pand­brigade


14 juni 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Overwegende, dat:

  • met de nieuwe huisvestigingsverordening veel nieuwe handhavingstaken bijkomen, zoals ten aanzien van kamerbewoning en de huisvestigingsvergunning;
  • wenselijk is de pandbrigade hiervoor uit te breiden;
  • ook in het kader van het toezichthouden op andere aspecten van de woonagenda, zoals goed verhuurderschap, een uitgebreidere pandbrigade nodig is;
  • ditzelfde geldt voor het toezichthouden op verkrotting;
  • een sterkere handhaving tegelijkertijd inkomsten uit boetes zou kunnen genereren.

Verzoekt het college:

  • bij de begroting 2020 aanvullende middelen te reserveren voor de pandbrigade.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Hanne Drost
SP

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Martijn Balster
PvdA

Kavish Partiman
CDA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

VVD, Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Dring aan op vervanging hoge risico leidingen

Lees verder

Motie Toelaten van Het Groene Consortium

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer