Motie Dring aan op vervanging hoge risico leidingen


14 juni 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van Raadsmededeling resultaten SodM-onderzoek naar de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat.

Constaterende, dat:

  • uit onderzoek is gebleken dat Stedin door eigen prioriteiten te stellen achterloopt op het aanbevolen saneringsprogramma, waardoor leidingen die in 2017 vervangen hadden moeten zijn, niet zijn vervangen;
  • er nog leidingen staan aangemerkt als hoog-risico onder de huidige definities;
  • Stedin nog niet heeft aangegeven per wanneer zij deze leidingen gaan vervangen.

Verzoekt het college:

  • Stedin op te roepen om ten minste de als hoogste risico geprioriteerde leidingen nog in 2019 te vervangen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Adeel Mahmood
NIDA

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Martijn Balster
PvdA

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Kavish Partiman
CDA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

VVD, Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks