Motie Voorkom nieuwe Nooreinde-affaire


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde (RIS303715).

Constaterende, dat:

  • de gemeente als tussenpersoon kan optreden tussen het Rijksvastgoedbedrijf en een koper;
  • door de gemeente als tussenpersoon in te zetten het Rijksvastgoedbedrijf onder zijn verplichting uit kan om niet onderhands aan private partijen te verkopen;
  • via deze wijze een gewild pand onder de marktwaarde is verkocht met medewerking van de gemeente zonder dat anderen een eerlijke kans hadden om dit pand te verwerven;
  • de raad hier niet bij betrokken is geweest, terwijl de verantwoordelijkheid bij de gemeente terecht kwam.

Overwegende, dat:

  • aan de hand van de Noordeindedeal is gebleken dat dit proces te wensen overlaat;
  • het wenselijk is dat meerdere partijen mee kunnen dingen bij de verkoop van waardevol vastgoed;
  • het onwenselijk is dat de gemeente nog een keer in dezelfde situatie terecht komt en met een deal meewerkt dat het Rijksvastgoedbedrijf zelf niet had mogen doen;
  • het in het kader van integriteit belangrijk is om maximale transparantie na te streven.

Verzoekt het college:

  • bij het faciliteren van vastgoeddeals met het Rijksvastgoedbedrijf - door als tussenpersoon op te treden en onderhands het object door te verkopen - het uitgangspunt ‘nee, tenzij’ te hanteren;
  • indien dit toch gebeurt de raad te informeren over de afweging van het college.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Jan Pronk
VVD


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen