Aandacht voor huis­dieren bij huiselijk geweld


16 september 2016

Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft het Haagse college vanochtend toegezegd huisdieren op te nemen in de intakegesprekken bij opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld. Verder gaat de wethouder onderzoeken welke opvangmogelijkheden er zijn voor deze dieren. In situaties van huiselijk geweld zijn ook vaak huisdieren het slachtoffer. Uit onderzoek blijkt ook dat slachtoffers van huiselijk geweld de vlucht uit huis uitstellen omdat het huisdier (nog) nergens kan worden ondergebracht. Het initiatief ‘Blijf van mijn Dier’ van het International Fund for Animal Welfare (IFAW) is momenteel de enige instantie in Nederland die zorgt voor opvang van huisdieren vanuit gewelddadige thuissituaties. Tijdens de gesprekken met opvanglocaties kan ook in Den Haag dit initiatief onder de aandacht worden gebracht.

Huisdieren zijn vaak het vergeten slachtoffer van huiselijk geweld. In Nederland worden ongeveer 200.000 personen slachtoffer van ernstig herhaald huiselijk geweld. En in 55% van de gevallen blijkt dat de geweldplegers ook hun huisdieren meerdere malen hebben mishandeld of het dier zelfs hebben gedood. Veel mensen laten het huisdier liever niet achter in een gewelddadige thuissituatie en kiezen er daarom voor het huis niet of later te ontvluchten. Tijdens een pilot in Zwolle van het IFAW genaamd 'Blijf van mijn Dier' heeft 41% van de slachtoffers aangegeven eerder te zijn gevlucht als zij hadden geweten dat er voor het huisdier ook een oplossing was.

Opvangorganisatie Stichting Wende voert intakegesprekken met de slachtoffers die om hulp vragen. De gemeente gaat in gesprek met de stichting om te zorgen dat nu ook naar een huisdier wordt gevraagd. Verder gaat het college onderzoeken hoe de opvang voor de huisdieren geregeld kan worden. Volgens de Partij voor de Dieren is een pilot met ‘Blijf van mijn Dier’ hiervoor geschikt, in navolging van een succesvolle pilot in Zwolle waar binnen een jaar 100 huisdieren zijn opgevangen.

Christine Teunissen raadslid Partij voor de Dieren Den Haag: “Blijf van mijn Dier zoekt samenwerking de gemeente om noodopvang voor huisdieren die ook slachtoffer zijn van huiselijk geweld goed te regelen. Daardoor kunnen zowel mens als dier eerder uit de cirkel van geweld ontsnappen. We blijven erop aandringen dat de gemeente snel in navolging van Zwolle een pilot start.”

Gerelateerd nieuws

Bescherm de natuur langs de Haagse kust

De Partij voor de Dieren heeft bij de bespreking van de Strandnota 2017-2022 ervoor gepleit om de natuur in het Haagse kustge...

Lees verder

PvdD: handen af van adelaars

De Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij hebben schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van roofvogels door de...

Lees verder