Bescherm de natuur langs de Haagse kust


14 september 2016

De Partij voor de Dieren heeft bij de bespreking van de Strandnota 2017-2022 ervoor gepleit om de natuur in het Haagse kustgebied te beschermen en te versterken. Met de nieuwe strandnota wil het college het hele jaar meer evenementen en horeca op het strand toestaan. Om overlast te voorkomen verdeelt het college het strand in verschillende zones. Voor de Partij voor de Dieren is dit niet genoeg. De effecten van de evenementen en horeca reiken namelijk verder dan alleen het evenementen-terrein. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de Natura-2000 gebieden Westduinpark, Oostduinen en Meijendel beter beschermd worden tegen reuring en mensenmassa’s, voordat deze gebieden onder de hoge druk bezwijken.

Jaarlijks trekt het strand al gemiddeld 16 miljoen bezoekers en daar wil het college nog meer mensenmassa’s aan toevoegen. Of de nu al heersende zomerse verkeersoverlast nog niet genoeg is, wil dit college dus nog meer chaos creëren. Het is afwachten totdat Scheveningen overstroomt wordt door een vloedgolf aan verkeersopstoppingen.

De Haagse kust kenmerkt zich door de Natura 2000-gebieden. In het beleid is geen enkele bescherming voor deze natuurgebieden opgenomen, terwijl de regels voor de ondernemers juist versoepelen. Hierdoor vreest de Partij voor de Dieren voor de toenemende druk op de natuurgebieden. Meer evenementen en horeca op het strand betekent onder andere ook meer toestroom van mensen, geluid en distributiebewegingen. Deze toename heeft nadelige gevolgen op de Natura 2000-gebieden die al worden bedreigd door de verstedelijking. . Dit alles heeft het college ervoor over, omdat het college het strand ziet als economische magneet.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “Het college wil met deze nieuwe nota het strand en de zee het hele jaar door aantrekkelijk maken voor verschillende groepen mensen en versoepeld daarom de regels voor evenementen en de horeca. Over de bescherming en versterking van de natuurgebieden wordt geen woord over gerept. Kennelijk ziet de wethouder alleen nog maar euro tekens in zijn ogen en niet het strand. Met dit beleid lijkt de natuurlijke beleving van het strand met zijn weidsheid, de zoute lucht, wind en het geluid van de golven straks onmogelijk aan de Haagse kust.”

Gerelateerd nieuws

Doorbraak: Den Haag geeft onkostenvergoeding vervoer gewonde in het wild levende dieren

Het Haagse college van B&W heeft vannacht tijdens de raadsvergadering toegezegd 100.000 euro bij te dragen aan het vervoer va...

Lees verder

Aandacht voor huisdieren bij huiselijk geweld

Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft het Haagse college vanochtend toegezegd huisdieren op te nemen in de intakeg...

Lees verder